Certificering vissersvaartuig: geluidsmeting

Voor het uitvoeren van een geluidsmeting aan boord van schepen kunt u bij RDA Shiptech terecht. Onlangs werd in samenwerking met ILenT naar tevredenheid van de reder een geluidsonderzoek uitgevoerd aan boord van een ingevlagd schip. Voor het uitvoeren van geluidsmetingen aan boord van schepen heeft RDA Shiptech moderne RION meetapparatuur en gecertificeerde mensen beschikbaar.