Condition Based Maintenance

Condition Based Maintenance, of toestandsafhankelijk onderhoud, is een bekende methode om systemen met bepaalde schade- en slijtagekarakteristieken te onderhouden. Een van de teamleden van RDA Shiptech heeft zich gedurende twee jaar beziggehouden met de validatie van Remote Visual Inspection (RVI, endoscopische inspectie) als ondehoudstechniek voor scheepsmotoren en tandwielkasten, door de toepassing van Reliability Centered Maintenance in de luchtvaartindustrie te onderzoeken (een kopie van dit onderzoeksrapport is op verzoek gratis verkrijgbaar).

“De traditional onderhoudsschema’s van maritieme dieselmotoren resulteren in excessieve onderhoudskosten en beperkte betrouwbaarheid. De meeste systemen die verkocht worden als CBM zijn helemaal geen Condition Based Maintenance systemen, maar slechts aangepaste standtijdafhankelijke onderhoudssystemen”

Écht CBM voor maritieme dieselmotoren bestaat uit regelmatige endoscopisch inspecties volgens een flexibel schema, eventueel aangevuld met gecoördineerde periodieke performance-analyse van de motor. Onderhoudsbeslissingen dienen dan ook te worden genomen op basis van het werkelijke slijtagebeeld, in plaats van draaiuren.  Hierdoor worden componenten niet onnodig vervangen, wat bijdraagt aan optimalisatie van de beschikbaarheid van de motor en minimalisatie van de onderhoudskosten.